Jousista ja biomekaniikasta

Luento- ja työkurssi. Kurssille otetaan 25 osallistujaa.

Kurssin tavoite: Syventää tietoja erilaisten jousten rakenteesta, käytöstä, vaikutuksista,
biomekaniikasta ja ankkuroinnista / stabiloinnista.
Kurssin sisältö: Intruusio- ja ekstruusiojouset, bukkaalisiirtojouset ja
keskiviivansiirtojouset. Teoriaa ja potilastapauksia. Joitakin em. tapauksista on esitetty
aiemmilla kursseilla.
Harjoitustyöt (1–2 tuntia): Jousien taivuttamista ja preaktivointia. Ota mukaan kurssille
yläleuan kipsimalli, jossa on kuutosrenkaat kolmoisputkin, .016x.022” TMA-lankaa ja
Anglen pihti.

Ilmoittautuminen Diasteeman jäsenille

Peruutusehdot

260€
pe 15.09.2023 klo 9-16
Hotelli Arthur, Helsinki
EHL Lea Tammelin

Katso myös nämä:

Jäsenetuwebinaari: Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet | Käypä hoito -suositus
ke 20.09.2023 klo 13-16
Dos., HLT, LL Johanna Uittamo
Kiinteän protetiikan ongelmat ja ratkaisut
230€
to 12.10.2023 klo 9-16
Sokos Hotel Presidentti, Helsinki
EHL Antti Kämppi, EHL Peter Rusanen
Endodontian sarjakurssi osa I/III: Adekvaatti juurihoito – tieto, taito ja välineet haltuun | Hands-on
290€
pe 13.10.2023 klo 8.15-15
Oulu
EHL Kristiina Oikarinen-Juusola ja EHL Nina Mandelin.