Hammaslääkäriliiton ”Hyvä hammaslääkäriesimies”-kunniamaininta

Hammaslääkäriliiton 27.10.2020 julkaistussa tiedotteessa todetaan, että esimiehen merkitys korostuu suun terveydenhuollon ollessa muutoksessa ja koronan tuodessa lisähaasteita arkeen. Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta myönnetään johtamis- ja esimiestyössä ansioituneelle hammaslääkärijohtajalle. Tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiehen tekemää tärkeää työtä.

Hammaslääkäriliiton kunniamaininnan perusteluissa kerrotaan, että Ekdahl on onnistunut hyvin asiantuntijaorganisaation johtamisessa haastavana aikana, jossa koronaepidemia on pitänyt ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Hän on rakentanut hyvää yhteistyötä ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa ja korostanut kannustavan ja innostavan esimiestyön merkitystä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on hänelle tärkeää. Ehdotuksen mukaan Ekdahl on helposti lähestyttävä, työntekijät huomioiva ja kannustava esimies. Hän tukee henkilöstön mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin ja kannustaa osaamisen kehittämiseen. Hän pyrkii kaikin tavoin edistämään hammaslääkärien työhyvinvointia. Hän osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuun esimiehen toimenkuvan vaativalla tavalla, ehdotuksessa mainitaan.

Anna Ekdahl

● Työskentelen Lohjan kaupungin ylihammaslääkärinä. Olen kokonaisvastuussa kaupungin suun terveydenhuollon vastuualueesta ja 25 hammaslääkärin esimies. Organisaatiossa työskentelee yhteensä noin 65 ammattilaista.
● Olen koulutukseltani hammaslääketieteen lisensiaatti sekä kauppatieteiden maisteri, ekonomi. Pääaineeni oli kansainvälinen liiketoiminta ja sivuaineina kansantaloustiede sekä tietojärjestelmätiede.
● Olen työskennellyt vuodesta 2013 alkaen hammaslääkärinä Lohjalla, tätä ennen vuodesta 2007 suun terveydenhuollon kliinisissä ja hallinnollisissa töissä lähinnä yksityisellä sektorilla.
● Aloin vuonna 2018 tehdä terveydenhuoltoon erikoistuvan hammaslääkärin opintoihin liittyvää hallinnollisen työn osuutta. Sen jälkeen toimin ylihammaslääkärin sijaisena ennen siirtymistäni Lohjan kaupungin ylihammaslääkäriksi.
● Painotan esimiestyössä työn imun, viestinnän, empatian, kannustavuuden ja tasapuolisuuden merkitystä. Vaikeitakin päätöksiä on uskallettava tehdä ja viedä eteenpäin.
● Kirjoitin ylioppilaaksi Helsingin Saksalaisesta koulusta, josta sain kansainväliset eväät elämää varten. Samoin Saksassa sekä siellä kansainvälisessä koulussa vietetty vuosi lapsuudessa kannustivat oma-aloitteisuuteen ja synnyttivät tunteen, että ennalta hankalaltakin tuntuvista tilanteista selvitään. Lapsuudenperheen ajatusmaailmasta on tarttunut usko siihen, että elinikäinen itsensä sivistäminen ja spesifimpikin kouluttautuminen on aina kannattava investointi, ja auttaa meitä usein ymmärtämään toinen toisiamme paremmin. Koen, että suun terveydenhuollon ydinosaaminen on alallamme olennaista, mutta muiden alojen ja niiden toimintatapojen ymmärrys vie kehitystä meidänkin alallamme eteenpäin. Hammaslääkärikollegoiden työn imua lisätään mielestäni panostamalla mahdollisiin omiin kiinnostuksen ja kehittymisen kohteisiin ja mahdollistamalla työskentelyä näillä osa-alueilla.
● Vapaa-ajalla keskityn perheeseen ja ulkoiluun, esimerkiksi metsäretkien muodossa. Minut saattaa myös löytää intoa puhkuen tenniskentiltä vanhan rakkaan harrastuksen parista tai itseäni joogamatolta vetreyttämästä.
● Kerron mielelläni muutaman asian koronakeväästä ja sen vaikutuksista esimiestyöskentelyn. Koronan vaikutukset suun terveydenhuoltoon olivat todella radikaalit. Lohjalla siirryttiin keväällä pikaisesti tekemään lähinnä kiireellistä hoitotyötä ja samalla muokattiin tiettyjä toimintoja kokonaan uusiksi, esimerkiksi päivystys muutettiin toimimaan ajanvarauksella. Henkilökunnan ja potilaiden huoli hoidon turvallisuudesta otettiin tosissaan, ja toimintojen uudelleen organisointiin otettiin proaktiivisesti mukaan esimerkiksi työsuojelu. Henkilösuojainten saatavuuteen panostettiin myös ennakoivalla otteella. Näin saavutettiin nopealla aikataululla potilaiden ja henkilökunnan luottamus siitä, että he ja heidän terveytensä ovat tärkeitä ja että hoitoon ja töihin on turvallista tulla. Loppukeväästä olikin luonnollista olla ensimmäisten mukana avaamassa jälleen toimintoja.
● Sosiaalisten kontaktien määrän ollessa tulevana talvena hyvin rajoittunut niin töissä kuin vapaa-ajallakin, toivon lämpimästi kaikille paljon jaksamista etäkokousten ja pimeyden keskelle.

Lue myös nämä:

Lea Tammelinista Diasteeman kunniajäsen
Hammaslääkäriyhdistys Diasteema on kutsunut Lea Tammelinin yhdistyksemme kunniajäseneksi tunnustuksena ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä hammaslääkärien täydennyskouluttajana. Lea on luotsannut suosittuja oikomishoidon...
Diasteeman tutkimusapuraha 2024
Hammaslääkäriyhdistys Diasteema jakaa tutkimusapurahan keväällä 2024. Apurahaa voi hakea tutkimukseen, joka tähtää julkaisuun kansainvälisessä vertaisarvioidussa julkaisussa. Apuraha on suuruudeltaan 2000...
Kesäluentopäivät 2023 pidettiin Porvoossa 7.-9.6.2023
Diasteeman väki kiittää kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita onnistuneista kesäluentopäivistä! Kesäluentopäivillä saimme nauttia jälleen erinomaisista luennoista, joiden tiivistelmät löytyy alta. KESKIVIIKKO...