Historiallinen hetki

Terveyskeskushammaslääkäriyhdistyksen perustava kokous pidettiin Tieteellisten seurojen talolla Helsingissä yli 90 vuotta sitten eli tarkalleen 2.12.1928. Kokouksessa oli läsnä 22 hammaslääkäriä, jotka olivat kokoontuneet hammaslääkäri Tor Ekmanin aloitteesta keskustelemaan kouluhammaslääkärin työn organisoimisesta. Yhdistyksen nimeksi päätettiin antaa Suomen Kouluhammaslääkäriyhdistys – Finlands Skoltandläkarförening ja puheenjohtajaksi valittiin kokouksen kokoonkutsuja Tor Ekman.

Tavoitteena oli järjestelmällisen hoidon aloittaminen kansakoulun ensimmäisestä luokasta lähtien. Tämä sen vuoksi, että aiemmin oli todettu pelkän särkypäivystyksen pitäminen turhauttavaksi ja hammaslääkäriä liikaa rasittavaksi.

Kansanterveyslaki vuonna 1972 toi uutta potkua kansanterveystyöhön. Kouluhammaslääkäriyhdistyksen nimi muutettiin paremmin aikaansa vastaavaksi eli Terveyskeskushammaslääkäriyhdistykseksi – Förening för tandläkare vid hälsovårdscentral. Hammaslääkäreiden keskuudessa nimestä tuli nopeasti lyhennelmä: ”Tekohely”.

Nyt olemme uuden äärellä jälleen: sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Sote-uudistus siirtää suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut kunnilta hyvinvointialueille. Tulevaisuudessa terveyskeskukset ovat sosiaali-ja terveysasemia.

Tekohelynkin oli siis aika vaihtaa nimeä, jälleen kerran. Nimenmuutoksella haluamme myös tuoda esiin näkyvästi sen, että yhdistykseemme voi kuulua missä vain työskentelevä hammaslääkäri tai tulevaisuudessa myös hammaslääketieteen opiskelija.    

Terveyskeskushammaslääkäriyhdistyksen syyskokouksessa 11.11.21 yhtenä esityslistan aiheena oli yhdistyksen nimenmuutos. Kolme nimiehdotusta sai vielä jännittävässä kokouksessa yhden ehdotuksen seurakseen- kaikki nimiehdotukset olivat hyviä ja lopulta äänestyksen perusteella voittajaksi selviytyi nimi Hammaslääkäriyhdistys Diasteema-Förening för tandläkäre Diasteema. Nimessä on hienosti mukana muisto aiemmin ilmestyneestä- vuoteen 2020 asti – julkaisustamme Diasteemasta. Lehtiä pääset muuten lukemaan kotisivujemme arkistosta.

Vuoden 2022 aikana yhdistyksellä on välttämättömänä tehtävänä nimenmuutoksesta johtuen sääntömuutokset. Muuten toimintamme jatkuu tutulla tavalla: tarjolla on mielenkiintoisia kursseja ja päätapahtumamme kesäluentopäivien tapahtumapaikka on Tahkovuori Kuopion Nilsiässä. Tervetuloa lämpimästi mukaan koulutustilaisuuksiin ja Tahkolle!

Kiitän lämpimästi jäsenistöä mukanaolosta yhdistyksemme toiminnassa sekä hallitusta ja koulutustoimikuntaa kaikesta panoksestanne yhdistyksen hyväksi! Yhteistyökumppaneille myös lämmin kiitos, että olette mukana mahdollistamassa toimintaamme.

Sekä suloista joulun odotusta, ihanaa joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2022!

T.Satu Snellman-Gröhn

 Yhdistyksen pj.   

Lue myös nämä:

Diasteeman stipendi 2022
Jäsenkirje 3 • 2022
Lue Diasteeman stipendin 2022 saaneen Maisa Halosen esittely ja terveiset tästä.
Diasteeman tutkimusapuraha 2022
Jäsenkirje 3 • 2022
Lue Diasteeman tutkimusapurahan 2022 saaneen Paula Tegelbergin esittely ja terveiset tästä.
Diasteeman tutkimusapuraha 2022
Jäsenkirje 3 • 2022
Lue Diasteeman tutkimusapurahan 2022 saaneen Wilma Valkeapään esittely ja terveiset tästä.